Daugiabutis gyvenamasis namas Rinktinės g., Vilnius

Geocon suprojektavo statinio polius, rostverkus, pakolonius ir atramines sienutes.

Pagal parengtą darbo projektą Geocon įrengė virš 300 vnt. polių, išbetonavo rostverką ir atraminę sienutę. Atraminė siena buvo įrengta vienpusio polių apibetonavimo būdu.