Sandėliavimo paskirties pastatas Alytaus raj.

GEOCON įrengė 98 spraustinius (vibro) polius sandėliavimo paskirites pastato pamatams Jurgiškių g. 45, Jurgiškiuose, Alytaus sen., Alytaus raj. Įrengiant polius buvo susidurta su aukštais gruntiniais vandenimis.